Sobotkastara.pl

Stowarzyszenie „Wspolna Sprawa”

W naszej wsi powstało stowarzyszenie „Wspólna Sprawa”. Jest ono utworzone po to, aby walczyć o lepsza jakość naszego życia. Nasza wieś jest najcenniejszym skarbem naszym, dlatego musimy starać się dbać o jej rozwój. Jest to Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Szkoły i Wsi.gruntowa pompa ciepła Członkowie tego stowarzyszenia biorą udział w nauce, w jaki sposób wpływać na poprawę jakości życia. Po przeprowadzonych warsztatach nie tylko dorośli, ale i dzieci będą potrafili napisać odpowiednie pisma, wpływać na poprawę jakości życia w gminie, ale także dowiedzą się, gdzie kierować odpowiednie pisma i nauczą się obsługi komputera.

Stowarzyszenie „Wspolna Sprawa” tylko dorośli

Źródło: starasobotka.pl

Takie warsztaty są bardzo istotne, gdyż możemy dbać o rozwój naszej wsi i wpływać na poprawę codziennego życia. Ten projekt nie jest codziennością, ale staramy się wprowadzać do naszej wsi coraz lepsze rozwiązania i pomysły. Stowarzyszenie ma na celu propagowanie rozwoju naszego regionu oraz wpływanie na poprawę jakości życia. Obecnie coraz więcej mówi się o turystyce, wprowadza się najnowsze rozwiązania pozwalające naszej wsi rozwijać się i dawać szansę jej mieszkańcom na godne życie.

Napisno przez: